Test & QA

Testning, testledning och kvalitetssäkring – även kallat Quality Assurance (QA) – är viktiga delar i varje lyckat projekt. Våra seniora konsulter inom området ställer upp för att säkerställa att leverans uppnår utlovad kvalitet.