Om oss på Blue Lobster

Vilka är Blue Lobster

Blue Lobster är ett konsultbolag som startade med en unik tanke i grunden, att kunna erbjuda seniora IT-konsulter en preferabel arbetsplats. För med handen på hjärtat, ingen av oss lever för att arbeta, vi alla arbetar för att kunna leva ett gott liv. Och det är precis det vi vill erbjuda våra konsulter, en levande arbetsplats där var och en trivs i sitt arbete, där var och en är en viktig individ och där individen, konsulten, är i fokus. Vi erbjuder möjligheter att bli delägare, att vara med och bestämma, välja sina uppdrag, flexibilitet avseende arbetstider, semesterledighet med mera. Det är ett sånt bolag som vi själva vill arbeta i.

Som IT-konsulter är vi i ett yrke där varje person aldrig blir riktigt färdig. IT-konsulter är under ständig utveckling och lär sig nya saker var dag. Och likadant är vårt bolag. Därför ställer vi höga krav på våra konsulter, bl.a. att de vill vara med och bidra, att de vill göra ett utomordentligt arbete, att de vill utvecklas i sin roll och samtidigt utveckla vårt bolag tillsammans.

Men kunden då?

Jo våra kunder är självklart ytterst viktiga för vår verksamhet. Och till våra kunder erbjuder vi dem det bästa av allt, nämligen, självgående seniora IT-konsulter som är trygga i sig själva och sitt arbete, som vet vikten av samarbete, konsulter som vet vad de gör samt inte minst, att konsulten själv har valt det uppdraget och valt arbeta för just den kunden samt att dem vill göra ett bra arbete. Den kombinationen kan inte ge ett dåligt resultat. Alltid lyckat resultat.

Okej, vad är nästa steg?

Jo är det så att du är ute efter ny arbetsplats och du tycker att ovanstående stämmer in på dig. Ja men skicka in en spontanansökan eller ta kontakt med oss.

Är du kund och vill gärna ta del av våra duktiga konsulter? Slå oss en signal eller ta kontakt med oss så tar vi ett förutsättningslöst möte för att se hur vi kan hjälpa er på bästa sätt. Vi vill dock förvarna dig att vi inte är säljare. Vi är alla konsulter, från vår VD till anställda.


Våra kärnvärden

Ansvarsfullhet

  • Vi tar vårt fulla ansvar. Vi levererar det vi lovar och vi lovar inget vi inte kan leverera.
  • Vi tar också vårt ansvar när det kommer till personansvar, miljöansvar och samhällsansvar.

Respekt

  • Vi värdesätter våra konsulter, våra kunder och samarbetspartners. Vi behandlar alla med lika respekt för alla.
  • Vi är ödmjuka i vårt sätt och lyssnar till vad ni har att säga till om.
  • Vi tror på alla människors lika värde.

Ärlighet / öppenhet / lojalitet

  • Att vi är ärliga betyder att vi väljer att inte ljuga, stjäla, fuska eller vilseleda på något sätt. När vi är ärliga stärker vi vår karaktär och kan vara till stor hjälp för varandra och andra.
  • Vi är också transparenta både internt och externt samt har högt i tak. Vi värnar om att ha bra stämning och ingen ska tveka för att ta upp frågor eller funderingar.
  • Vi är lojala och pålitliga samt väljer att lita på våra konsulter, samarbetspartners och kunder.