Våra kärnvärden

Våra kärnvärden

Ansvarsfullhet

  • Vi tar vårt fulla ansvar. Vi levererar det vi lovar och vi lovar inget vi inte kan leverera.
  • Vi tar också vårt ansvar när det kommer till personansvar, miljöansvar och samhällsansvar.

Respekt

  • Vi värdesätter våra konsulter, våra kunder och samarbetspartners. Vi behandlar alla med lika respekt för alla.
  • Vi är ödmjuka i vårt sätt och lyssnar till vad ni har att säga till om.
  • Vi tror på alla människors lika värde.

Ärlighet / öppenhet / lojalitet

  • Att vi är ärliga betyder att vi väljer att inte ljuga, stjäla, fuska eller vilseleda på något sätt. När vi är ärliga stärker vi vår karaktär och kan vara till stor hjälp för varandra och andra.
  • Vi är också transparenta både internt och externt samt har högt i tak. Vi värnar om att ha bra stämning och ingen ska tveka för att ta upp frågor eller funderingar.
  • Vi är lojala och pålitliga samt väljer att lita på våra konsulter, samarbetspartners och kunder.