Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet

Vi är ansvarsfulla, det innebär bland annat:

  • Vi tar vårt fulla ansvar. Vi levererar det vi lovar och vi lovar inget vi inte kan leverera.
  • Vi tar också vårt ansvar när det kommer till personalansvar, miljöansvar och samhällsansvar.